Egen odling

Härodlade snittblommor

När en stor del av gården redan består av odlingsyta är steget inte långt från tanke till handling. Till en början hade jag tänkt unna mig ett blomsterhus i år, en plats för paus och lugn. När idén om eget företag grott klart och planerna började smidas kändes det mer lockande med snittblommor än grönsaker i mina odlingslådor.

Drömmen vore att kunna odla egna snittblommor året om, men så bor vi i Finland med årstidsväxlingar, frost och slask. Men kan jag ens odla en liten del av mitt material under de månader när ljuset finns i överflöd och frostrisken lite mindre så gör jag det. Varje liten ansträngning gör att jag med bättre samvete kan köpa in yrkesodlade blommor under vintern.

Odlingen är helt fri från bekämpningsmedel och konstgödsel.

Följ med i mina anteckningar hur odlingen växer och om det blir några snittblommor från källbacken